Selasa, 29 Oktober 2019

Dengan & Dan


1. Dengan
- adalah Kata Sendi Nama.
 • dengan+Kata Nama/Frasa Nama
- membawa maksud berikut:

(a). Bersama-sama atau berserta
     Contoh:
 • Sofia pergi ke pasar dengan ibunya.
 • Pelajar-pelajar itu pergi ke Muzium Negara dengan guru mereka.
 • Dengan siapakah kamu hendak bermain badminton?

(b). Cara sesuatu dilakukan
    Contoh:
 • Dia belajar dengan tekun.
 • Berita gembira itu disambut dengan sorakan.
 • Mereka memulakan majlis itu dengan bacaan doa.

(c). Memakai atau menggunakan.
    Contoh:
 • Salmah membasuh kain itu dengan sabun.
 • Tukang kebun memotong rumput dengan mesin rumput.
 • Laili membungkus nasi lemak dengan daun pisang.

(d). Keadaan perbandingan serupa atau sama.
    Contoh:
 • Ali sentiasa sependapat dengan Ahmad.
 • Adakah sama kaca dengan berlian?
 • Warna seluarnya hijau sama dengan warna seluarku. 

2. Dan
- adalah Kata Hubung Setara/Gabungan.
- menghubungkan dua unsur yang sama dalam ayat yang sama tara sifatnya;
 • Perkataan+dan+Perkataan
 • Frasa+dan+Frasa, 
 • Klausa+dan+Klausa, 
 • Ayat+dan+Ayat
- membentuk ayat majmuk gabungan.

     Contoh:
 • Ravi dan Mary bekerja di Bank Pertanian.
 • Mereka belajar di Universiti Malaya, Suzana dalam bidang Ekonomi dan Ihsan dalam bidang Fizik.
 • Zaini menyapu sampah dan Zaid membasuh kain.

Posted on by Bahasaku indah