Isnin, 28 Oktober 2019

Untuk, Demi dan Bagi

Kata Sendi Nama

1. Untuk
(biasanya digunakan sebelum kata nama)
(a). Menunjukkan kegunaan sesuatu/manfaat.

     Contoh: 
 • Rumah untuk anak-anak yatim Sri Petaling sedang dibina.
 • Baju-baju terpakai yang dikumpulkan itu adalah untuk mangsa-mangsa banjir di Kelantan. 
(b). Menunjukkan tujuan. Diletakkan di depan kata kerja.
(lazimnya kata sendi 'bagi' lebih sesuai digunakan di depan kata kerja)
    Contoh:
 • Pasukan hoki itu berlatih dan bekerja keras untuk mendapat kejayaan.
 • Bukan mudah untuk menjadi pelajar terbaik dengan hanya membaca buku.
 (c). Menyatakan bahagian yang ditentukan atau diperuntukkan. Dalam hal ini, kata sendi 'untuk' tidak boleh ditukar ganti dengan kata sendi 'bagi'.
Contoh:
 • Rumah ini untukmu.
 • Rumah ini bagimu.
 • Ahmad membeli kereta untuk Julia.
 • Ahmad membeli kereta bagi Julia.
 • Untuk siapakah jambangan bunga itu?
 • Bagi siapakah jambangan bunga itu?

2. Bagi - Biasanya digunakan di depan kata kerja.
- Menunjukkan sebab sesuatu perbuatan itu dilakukan oleh kata nama dalam ayat itu.
- Boleh ditukar ganti dengan kata sendi 'untuk' dalam keadaan tertentu. 
    Contoh:
 • Pasukan hoki itu berlatih dan bekerja keras bagi mendapat kejayaan.
 • Bukan mudah bagi menjadi pelajar terbaik dengan hanya membaca buku.
3. Demi

(a). Membawa makna tujuan
    Contoh:
 • Rakyat Malaysia mesti bekerja keras demi kemajuan negara.
 • Demi memelihara alam sekitar, marilah kita berganding bahu menyelesaikan masalah ini.
(b). Sebagai penegas

    Contoh:
 • Demi Tuhan, aku bersumpah tidak akan ke sana lagi.
 • Bertaubatlah demi kebaikan keluargamu.

(c). Kata sendi 'demi' tidak perlu digunakan bersama kata sendi 'untuk'.
     Contoh:
 • Semua kaum perlu bertoleransi demi untuk perpaduan negara.
 • Semua kaum perlu bertoleransi demi perpaduan negara.(Betul)
 • Semua kaum perlu bertoleransi untuk perpaduan negara.(Betul)